ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
       
       
       
       
 
 
 
    ข้อเสนอเชิงนโยบาย      
 
   ข้อเสนอ การสานพลังเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์  


   ข้อเสนอ การสานพลังเพื่อสร้างกลไกลดผลกระทบจากการพนัน  


   ข้อเสนอ การสานพลังเพื่อป้องกันเยาวชนจากการพนันทั้งในและรอบสถาบันการศึกษา  


   ข้อเสนอการสานพลังเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากส่งเสริมการตลาดด้วยการเสี่ยงโชค 


   ข้อเสนอเชิงนโยบาย/มาตรการป้องกัน/คุัมครอง/เยียวยานักศึกษาจากภัยการพนัน 


   ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ 


   ข้อเสนอเชิงนโยบาย การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลผ่านช่องทางออนไลน์ 


   ข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอล 


   ข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกันเด็กและเยาวชนจากพนันออนไลน์ 


   ข้อเสนอเชิงนโยบาย การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน 


   ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกัน/ควบคุมการพนันด้วยการส่งข้อความสั้นเสี่ยงโชค (SMS) 


   ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมการพนันออนไลน์ 


   ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ 


   ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ : มาตรการจัดการทางการเงินและมาตรการอื่น ๆ 

หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ |เวทีขับเคลื่อน | ชุดนโยบาย | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | บทความ | ข่าวกิจกรรม | ลิงค์เครือข่าย

 
 

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบของการพนัน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 Email : icgp@thainhf.org