ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
       
       
       
       
 
 
 
    ตัววิ่ง      
 
   การพนันนั้นไม่ดีมีแต่เรื่อง ให้สิ้นเปลืองเงินทองต้องเป็นหนี้ ถูกเขาทวงเขาถามตามราวี ไม่เห็นมีใครรวยด้วยการพนัน  
   เวทีสานพลังสร้าง Safety Zone ช่วยเด็กไทยพ้นภัยพนัน วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เวลา 08.00 - 16.30 น. 
   การประชุมวิชาการเรื่อง "การพนันในสังคมที่เปลี่ยนผ่าน" ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
   ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน สอบถามเพิ่มเติม โทร.083-492-1595 หรือwww.kidradioclub.or.th 
   ขอเชิญนักเรียนมัธยมเข้าร่วมประกวด"กล่าวสุนทรพจน์" ในหัวข้อ "พลังหญิง...หยุดพนัน" ชิงถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 9542346-7  
   การประชุมวิชาการเพื่อระดมความเห็น เรื่องการพัฒนาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสานใจ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
   ประชุม แนวทางการจัดการป้องกันและปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงการพนันของเด็กและเยาวชนผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อสมัยใหม่ วันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องดินแดง โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ 
   หวังได้ทรัพย์จากการพนัน คือความเพ้อฝันของคนสิ้นคิด สังคมวุ่นวาย เพราะอบายมุข ส่งเสริมการพนัน แข่งขันความมั่งมี ไม่เชื่อคน แต่เชื่อผี จะมั่งมีได้อย่างไร 
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากฎหมายการพนัน" วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขับเคลื่อนเพื่้่อลดผลกระทบของการพนันในชุมชนท้องถิ่น วันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ณ. โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น กรุงเทพฯ 

เลือกหน้าหน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ |เวทีขับเคลื่อน | ชุดนโยบาย | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | บทความ | ข่าวกิจกรรม | ลิงค์เครือข่าย

 
 

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบของการพนัน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 Email : icgp@thainhf.org