ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
       
       
       
       
 
 
 
    Policy Watch      
 
   บทเรียนนานาชาติและข้อเสนอต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อนโยบายหวยออนไลน์ 
นานาชาติจะมีนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากผลกระทบของการพนัน แต่เมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีนโยบายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการการคุ้มครองอย่างจริงจัง สำนักงานจะตอบคำถามสำคัญเหล่านี้อย่างไร?


   เงื่อนไขก่อนเดินหน้าระบบหวยออนไลน์  
ปลายปี 2557 อีกครั้งที่ภาควิชาการและภาคประชาคมต้องออกมาแสดงเจตนารมณ์ที่ต้องการเห็นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากผลกระทบของนโยบายของสำนักงานฯ ทั้งเรื่ีองหวยออนไลน์และหวย 2 ตัว 3 ตัว


   เสนอแก้กฎหมายกองสลาก ตั้งกองทุนฯ คืนสังคม  
เกิดข้อกังขาต่อความโปร่งใสในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง นักวิชาการได้ศึกษาวิจัยและเสนอทางออกของการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างคุณูประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน


   จับตา ร่าง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.... 
ร่าง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ....กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังจาก ครม.มีมติรับหลักการของร่างกฎหมายนี้ช่วงมหาอุทกภัย ปี 2554 สังคมไทยจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากกฎหมายฉบับนี้

หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ |เวทีขับเคลื่อน | ชุดนโยบาย | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | บทความ | ข่าวกิจกรรม | ลิงค์เครือข่าย

 
 

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบของการพนัน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 Email : icgp@thainhf.org