ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
       
       
       
       
 
 
 
    สื่อเผยแพร่      
 
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 2
 
     บรรณาธิการ ชวนคุย 
     ร่วมคิดร่ว มคุย 
     สื่อสารควา มเคลื่อนไห ว 
     ข้อมูลที่น ่าสนใจ 


   Newsletter/Journals
 
     มหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน-Anti Gambling Station 
     พิษพนันบอล ภัยที่ไทยต้องก้าวให้ทัน  


   โปสเตอร์
 
      สายด่วนสุข ภาพจิต 1323  
     การพนัน ภัยร้ายทำลายสมอง 
     สายด่วนสุข ภาพจิต 1323 ชุดที่ 2 
     สายด่วนสุข ภาพจิต 1323 ชุดที่ 1 
     สายด่วนสุข ภาพจิต 1323 ชุดที่ 3 


   ข่าว
 
     การพนัน 
     กองทุนเพื่อพัฒนาภาคประชาสังคม 
     อาชญกรรมจากการพนัน 
     สลากกินแบ่งรัฐบาล 
     แก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่ง 


   Roll Up
 
     กรณีศึกษา : ประสบการณ์การจัดการพนันในชุมชน 
     ข้อเสนอ : การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน 
     กรณีศึกษาจากต่างประเทศ : การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน 
     แนวทางสร้างเกราะป้องกันเด็กและเยาวชนจากผลกระทบจากการพนัน 
     การพนัน ภัยร้ายทำลายสมองเยาวชนอย่างถาวร 


   แผ่นพับ
 
     ปี 2557 
     ปี 2556 


   หนังสือ
 
     การกำกับการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค  
     การดูแลจัดการและจัดสรรรายได้จากเกมการพนันในประเทศต่าง ๆ  
     แนวทางบริหารจัดการกองทุนและมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันที่ใช้รายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล 
     ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน 
หนังสือที่รวบรวมวิธีช่วยเหลือผู้ติดพนันเล่มแรกของประเทศไทย โดยการทบทวนประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์
     อิสรภาพจากการพนันที่เป็นปัญหา คู่มือการช่วยเหลือตนเอง 
คู่มือเพื่อการหลุดพ้นปัญหาจากการพนัน จัดพิมพ์โดย โครงการการศึกษาด้านการพนันแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสเองเจิลลิส


   fact sheet
 
     สมองเสียหาย ใต้กับดัก SMS เสี่ยงโชค  
     แนวทางปิดและกั้น การเข้าถึงการพนัน ผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อสมัยใหม่ 
     กลลวง เว็บพนันออนไลน์  
     20 สัญญาณ ติดการพนัน  
     การพนัน ภัยร้ายทำลายสมอง 


   power point
 
     ข้อเสนอต่อการจัดการของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ต่อการจัดการป้องกันเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ 
เอกสารประกอบการประชุม หัวข้อ "การป้องกันเด็กจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ. มหาวิทยาลัยเซนจอห์น
     การดำเนินงาน และข้อจำกัดต่อการจัดการคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับเด็กบนโลกออนไลน์ 
เอกสารประกอบการประชุม หัวข้อ "การป้องกันเด็กจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ. มหาวิทยาลัยเซนจอห์น
     การเฝ้าระวังของภาคประชาสังคมต่อเนื้อหาที่เป็นอันตรายของเด็กและเยาวชน 
เอกสารประกอบการประชุม หัวข้อ "การป้องกันเด็กจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ. มหาวิทยาลัยเซนจอห์น
     การพนันบอลผ่านออนไลน์ โดย ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ 
สไลด์นำเสนอในการเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในหัวข้อ “ฟุตบอลโลก : เกมหรือการพนัน กับบทบาทอันท้าทายของสื่อ” วันที่ 18 มิถุนายน 2557
     ฟุตบอลโลก : เกมหรือการพนันกับบทบาทอันท้าทายของสื่อ โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์  
สไลด์นำเสนอในการเสวนา NBTC Public Forum ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในหัวข้อ “ฟุตบอลโลก : เกมหรือการพนัน กับบทบาทอันท้าทายของสื่อ” วันที่ 18 มิถุนายน 2557   วีดีโอ
 
     การพนัน ภัยร้ายทำลายสมอง เลือกหน้าหน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ |เวทีขับเคลื่อน | ชุดนโยบาย | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | บทความ | ข่าวกิจกรรม | ลิงค์เครือข่าย

 
 

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบของการพนัน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 Email : icgp@thainhf.org