ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
       
       
       
       
 
 
 
    บทเรียนนานาชาติและข้อเสนอต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อนโยบายหวยออนไลน์      
 
 

ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล  มหาวิทยาลัยบูรณาได้ศึกษาถึงมาตรการของ 5 ประเทศในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการจำหน่ายสลากออนไลน์  พบว่าการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้ามาอยู่ในกระบวนการพนัน ถือว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง หากไม่สามารถสกัดกั้นการผลักดันให้เกิดหวยออนไลน์ได้ ภาครัฐจะต้องออกมาตรการในลักษณะที่เป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และจะต้องกำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการจำหน่ายหวยออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนที่มีความรุนแรงและสูงสุด ทั้งนี้สำนักงาน สลากฯ จะต้องมีการประเมินนโยบายการจำหน่ายสลากฯ ด้วยเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติเพื่อให้เห็นถึงผลเสียของนโยบายดังกล่าวอย่างหลากหลาย ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

 

ดาวน์โหลด >> มาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากหวยออนไลน์ บทเรียนจาก 5 ประเทศ

ดาวน์โหลด>>
  ข้อเสนอต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนเดินหน้านโยบายหวยออนไลน์


อ่าน 732 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บทเรียนนานาชาติและข้อเสนอต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อนโยบายหวยออนไลน์
 จับตา ร่าง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ....
 เสนอแก้กฎหมายกองสลาก ตั้งกองทุนฯ คืนสังคม
 เงื่อนไขก่อนเดินหน้าระบบหวยออนไลน์หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ |เวทีขับเคลื่อน | ชุดนโยบาย | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | บทความ | ข่าวกิจกรรม | ลิงค์เครือข่าย

 
 

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบของการพนัน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 Email : icgp@thainhf.org