ศูนย์นโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน
     
     
     
 
 
    โพล    
 

(1) แค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการพนันในความหมายของคุณ

(มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 61 ท่าน)
1. แทงพนันกับโต๊ะบอล (32)  52.46%
2. เล่นกันเองในกลุ่มเพื่อน (6)  9.84%
3. เล่นระหว่างเชียร์บอลกับครอบครัว (4)  6.56%
4. ส่ง SMS หรือไปรษณีย์บัตรทายผลบอล ชิงรางวัล (14)  22.95%
5.อื่นๆ (5)  8.20%

(2) แค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการพนันในความหมายของคุณ

(มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 0 ท่าน)
คิดแต่ไม่เล่น (0)  0.00%
เล่นแต่ไม่ใส่เงิน (0)  0.00%
เล่นใส่เงินพนันด้วย (0)  0.00%
อื่นๆ (0)  0.00%หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ |เวทีขับเคลื่อน | ชุดนโยบาย | เอกสารเผยแพร่ | สื่อเผยแพร่ | บทความ | ข่าวกิจกรรม | ลิงค์เครือข่าย

 
 

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบของการพนัน
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 Email : icgp@thainhf.org