หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)


คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายว่าด้วยการตั้งครรภ์แทน  Date : 7/03/2011  

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าตำรวจไทยได้ให้ความช่วยเหลือสตรีต่างชาติไว้ถึง 14 คน อายุระหว่าง 19 – 26 ปี จากธุรกิจรับให้กำเนิดเด็กหรือธุรกิจตั้งครรภ์แทน บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทก่อตั้งในประเทศจีน (ไต้หวัน) ทำธุรกิจอย่างเปิดเผยผ่านทาง Internet ภายใต้ชื่อ Babe-101 Eugenic surrogate (www.baby-1001.com) ซึ่งหลายประเทศปิด web ดังกล่าวไปแล้ว แต่ประเทศไทยยังเข้าหาข้อมูลจาก web นี้ได้ (วันที่ 7 มีนาคม 2554) Web site baby 1001 รับประกันคุณภาพการจัดการและโฆษณาถึงข้อดีของการ “จ้าง” แม่อุ้มบุญ ไว้ด้วยว่า เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีลูกแต่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ หรือไม่มีเวลาตั้งครรภ์เนื่องจากติดงานหรือต้องการหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกจากการตั้งครรภ์ มีลูกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขโดยตรงแต่ไม่ต้องเจ็บตัวหรือเสียรูปร่าง ราคาค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 32,000 - 58,000 เหรียญ และประกาศอย่างชัดเจนว่า baby 101 ไม่ใช้แม่อุ้มบุญที่เป็นคนไทย และเพื่อป้องกันการกังวลใจของครอบครัว web site ดังกล่าวยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน ขณะนี้ข่าวนี้กระจายทั่วไปและก่อให้เกิดข้อถกเถียงจำนวนหนึ่งทั้งบนหน้าหนังสือพิมพ์และ web site ทั้งในอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป รวมถึงบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ในประเทศไทย ขอให้สังคมให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงสำคัญของการตั้งครรภ์แทนคือเรื่องของการดำเนินการเพื่อการค้า พาดพิงต่อเนื่องไปถึงประเด็นทางด้านอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ เช่น การค้ามนุษย์ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อจัดการกับเรื่องเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการตั้งครรภ์แทน กฎหมายที่มีอยู่เดิมและนำมาปรับใช้ทั้งกฎหมายแพ่งและอาญา ครอบคลุมการจัดการเรื่องการอุ้มบุญได้ไม่ครอบคลุม ประเด็นที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่เป็นในเรื่องสถานะทางกฎหมายของสถานะทางกฎหมายของเด็กและอำนาจปกครองที่มีต่อเด็ก เทคโนโลยีเพื่อการอุ้มบุญ เป็นการนำตัวอ่อน (ไข่และอสุจิผสมกันและเติบโตขึ้นในระดับหนึ่ง) ไปฝากเลี้ยงไว้ในมดลูกของหญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้อุ้มท้องแทน ปัญหาทางกฎหมายจึงเกิดขึ้นว่าใครเป็นพ่อ-แม่ตามกฎหมายของเด็ก ถ้าหญิงอุ้มบุญไม่ยอมให้เด็กแก่เจ้าของไข่-อสุจิ ได้หรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ หรือถ้าเกิดทุกคนเปลี่ยนใจไม่อยากได้เด็กจะทำอย่างไร และเรื่องยังสามารถซับซ้อนไปได้อีกว่าหากเป็นไข่หรืออสุจิบริจาค ปัญหาทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร ในปี 2550 ได้มีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อจัดการเรื่องดังกล่าว “ร่าง พรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....” ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว โดยมีเรื่องการตั้งครรภ์แทนอยู่ใน หมวดที่ 3 ได้พยายามอุดช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่ โดยกำหนดเงื่อนไขอนุญาตให้สามารถตั้งครรภ์แทนได้ และกำหนดความรับผิดชอบตามกฎหมายที่สามี-ภริยา-หญิงอุ้มบุญที่มีต่อเด็กเมื่อเกิดมา และประเด็นสำคัญคือ ห้ามทำ (การอุ้มบุญ) เพื่อการค้า ห้ามทำตัวเป็นนายหน้าจัดการให้เกิดการอุ้มบุญ และรวมถึงห้ามโฆษณา/ประกาศ แสดงความต้องการรับตั้งครรภ์แทนผู้อื่น และต้องการให้ผู้อื่นตั้งครรภ์แทน แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ของไทยยังไม่ใช้บังคับ แต่ด้วยกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน การโฆษณาของ web site 1001 ทำให้การอุ้มบุญเป็นธุรกิจการค้า ไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในระดับสากล และเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายไทยด้วย ข้อมูล: www.biopoliticaltimes.org/article.php?id=5612 www.baby-1001.com www.krisdika.go.th www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=com_content&task=view&id=248&itemit=11
รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.