หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)


สื่อเผยแพร่ > VCD, DVD
   | 1 | 2   ต่อไป 

ชื่อ :
รถเสียศูนย์คนไม่สูญเสีย(VCD)
ผู้แต่ง : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ความยาว/ราคา : 16 นาที
สาระสังเขป :   
การยกระดับมาตราฐานรถโดยสารสาธารณะคือทางออกของปัญหาอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 ติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

 


ชื่อ :
ร่วมสร้างระบบวิจัย (VCD)
ผู้แต่ง : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ความยาว/ราคา : 17 นาที/150 บาท
สาระสังเขป :

ร่วมสร้างระบบวิจัย รากฐานทางปัญญาของสังคมไทย วิดิทัศน์ได้นำเสนอ 3 กรณีศึกษา ได้แก่ งานวิจัยในสวนยางของเด็กประถม งานวิจัยโดยชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาชุมชน และ"ยาต้านมาเลเรีย" งานวิชาการระดับโลก รหัส 306

สนใจสั่งซื้อหรือขอรับเอกสารเผยแพร่กรุณาติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-251... ต่อ 103
หมายเลขโทรสาร 0-2939-2122


ชื่อ :
กระบวนการนโยบายสาธารณะ (VCD)
ผู้แต่ง : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และสำงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ความยาว/ราคา : 14.10 นาที/150 บาท
สาระสังเขป :

รหัส 307

สนใจสั่งซื้อหรือขอรับเอกสารเผยแพร่กรุณาติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-251... ต่อ 103
หมายเลขโทรสาร 0-2939-2122


ชื่อ :
เคลื่อนสังคมความเห็น ผ่านความรู้สู่ปัญญา (VCD)
ผู้แต่ง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ความยาว/ราคา : 150 บาท
สาระสังเขป :

ดิทัศน์ งานประชุมวิชาการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2547 "เคลื่อนสังคมความเห็น ผ่านความรู้สู่ปัญญา" เนื้อหาประกอบด้วย 1.ความเห็น ความรู้ ปัญญา 2.บทเรียนการใช้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคม 3 กรณีศึกษา ได้แก่ สมาคมหยาดฝน:ชุมชนรากหญ้ากับการฟื้นฟูชีวิตและระบบนิเวศ บทเรียนจากวังน้ำเขียว:การปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน และเทศบาลนครพิษณุโลก: 10 ปี ของการจัดการขยะบนฐานความรู้
ขออภัย วิดิทัศน์หมดชั่วคราว
สนใจสั่งซื้อหรือขอรับเอกสารเผยแพร่กรุณาติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-251... ต่อ 103
หมายเลขโทรสาร 0-2939-2122


ชื่อ :
ทุกข์ คนบนถนน..เรื่องของทุกคนบนถนน (VCD)
ผู้แต่ง : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
ความยาว/ราคา : 20 นาที/150 บาท
สาระสังเขป :

รหัส 303

สนใจสั่งซื้อหรือขอรับเอกสารเผยแพร่กรุณาติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-251... ต่อ 103
หมายเลขโทรสาร 0-2939-2122

   | 1 | 2   ต่อไป 
สื่อเผยแพร่น่าสนใจ
VCD, DVD
เสียง
หนังสือ - สิ่งพิมพ์
จดหมายข่าว
สารัตถะหน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.