หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)


ผู้ใหญ่บงการให้ ร้าย เดียงสา?


ผู้แต่ง : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ความยาว/ราคา : 28 หน้า
สาระสังเขป :

เรื่องจากปก              ผู้ใหญ่บงการให้ ร้าย เดียงสา?

                                   เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน...

                                   ชนะใจตัวเองคืนพลังสู่สังคม

ในสังคมฐานความรู้      เอาวิจัยไปเชื่อมนโยบายต้องเปลี่ยนวิธีคิด

จากเล็กไปใหญ่     ศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สำหรับเผยแพร่

20/05/2008
  newsletter2_1
20/05/2008
  newsletter2_2


หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.