หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)


บริการใกล้บ้านสุขภาพใกล้ตัว


ผู้แต่ง : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ความยาว/ราคา :
สาระสังเขป :

บริการใกล้บ้าน  สุขภาพใกล้ตัว

เรื่องจากปก   ความจริง-ความหวังในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไทย

ตามรอยคิด ศ.นพ.ประเวศ  วะสี   สัจจะและสมานฉันท์

ต้นทางจากหมู่บ้าน   ตามรอย หมออนามัย เมืองอุบลฯ

สาธารณสุขมูลฐาน เป็นลักษณะของบริการสุขภาพที่จำเป็น

ซึ่งบุคคลและครอบครัวสามารถจะหาได้ในชุมชน

 โดยเป็นสิ่งที่บุคคลยอมรับและมีส่วนร่วมอย่างที่ในกาดำเนินการ

(องค์การอนามัยโลก WHO)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สำหรับเผยแพร่

4/12/2008
  newsletter_5


หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.