หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)


การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว


ผู้แต่ง : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
ความยาว/ราคา :
สาระสังเขป :

 

              โครงสร้างของประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

              กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ และต้องรับภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

 

เหล่านี้ต้องจัดการเพิ่มเตรียมระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริการสุขภาพ ที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในอนาคต

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มสผส.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สำหรับเผยแพร่

28/01/2009
  oldman


หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.