หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)


ครูข้างถนน-เด็กเร่ร่อน


ผู้แต่ง : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ความยาว/ราคา :
สาระสังเขป :

งานของใจ- งานวิจัย ครูข้างถนน-เด็กเร่ร่อน

ปัญหาเด็กเร่ร่อนในสังคมไทยมีความซับซ้อน การพัฒนาโลกภิวัฒน์ ครอบครัวเชิงเดี่ยว การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ถูกทอดทิ้ง ใช้ชีวิตตามลำพัง ขาดโอกาสทางการศึกษา  ....หลากหลายปัญหาที่ถาโถมและผลักให้เด็กไปอยู่ข้างถนน

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของครูข้างถนนกับเด็กเร่ร่อน ความหวังที่โดดเดี่ยวในสังคมไทย  ผ่านเวทีสาธารณะที่ฉายภาพปัญหาสถานการณ์ของเด็กเร่ร่อนไทยและชีวิตครูข้างถนน 

....ชวนกันอ่าน เชื่อว่าหลายคนอ่านแล้วต้องช่วยขบคิดและเป็นพลังหนุนเสริมเพื่อไม่ให้เรื่องเหล่านี้อยู่ข้างถนนอีกต่อไป 

 

" เด็กเร่ร่อน "

ขอเพียงคนคนเดียวเท่านั้นที่จะรองรับเขา

"ครูข้างถนน"

พ่อของเด็ก นางฟ้า เทวดาของเด็กเร่ร่อน ธนาคารไม่มีวันหยุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สำหรับเผยแพร่

30/09/2010
  child


หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.