หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)


ยังมีตะวันที่มาบตาพุด


ผู้แต่ง : ชุดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะด้้านสิทธิที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ
ความยาว/ราคา : 202 หน้า
สาระสังเขป : มาบตาพุด พื้นที่เงียบสงบในจังหวัดระยอง เปลี่ยนแปรไปนับตั้งแต่รัฐเริ่มจุดประกายความหวังถึงความโชติช่วงชัชวาลย์ ... หลายปีที่ผ่าน การพัฒนาประเทศที่เน้นย้ำความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ขาดความพอดีและพอเพียง สวนทางกับความอยู่เย็นเป็นสุขอของผู้คนและวิถีชุมชน "เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก" เป็นความพยายามรวมตัวของคนในพื้นที่ ที่ลุกขึ้นต่อสู้โดยใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมายเป็นเครื่องมือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใ้ห้อยู่อย่างยั่งยืน บันทึกเรื่องราว "เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก" เส้นทาง ความหวัง การยืนหยัด และเีรียนรู้ ของกระบวนการภาคประชาชน ตลอดระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึงหัวใจ ความรู้สึกของคนและพลังของชุมชน เสริมเติมพลังความเข้มแข็งให้เครือข่ายภาคประชาชนในทีีต่างๆ ให้เป็นเสาหลักสำคัญของสังคมไทยต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีเอกสาร

หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.