หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)


นโยบายสาธารณะ ฉบับชุมชนเข้มแข็ง


ผู้แต่ง : บรรณาธิการ: ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข
ความยาว/ราคา : 96 หน้า/ 90 บาท
สาระสังเขป :

"นโยบายสาธารณะ" เป็นสิ่งที่กระทบต่อสาธารณะ จึงไม่ใช่สิ่งที่กำหนดโดยรัฐบาลกลางเท่านั้น ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะคือทุกคนในสังคมซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ และท้องถิ่นเองก็เป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่สำคัญไม่น้อย หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมทรรศนะต่อนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นของเหล่าบุคคลสำคัญ อาทิ นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ คุณไพบูลย์ วัฒนธรรมศิริธรรม และนักวิชาการอีกหลายท่าน อันแสดงให้เห็นที่มาและความสำคัญของนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาสู่อนาคตของนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นของไทย
รหัส 240

อ่านหนังสือฉบับเต็ม

สนใจสั่งซื้อหรือขอรับเอกสารเผยแพร่กรุณาติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511-5855 ต่อ 103
หมายเลขโทรสาร 0-2939-2122

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ไม่มีเอกสาร

หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.