หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

โครงการจัดทำสื่อเพื่อโครงการนำร่อง

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

ppvoice2012


ข้อมูลยืนยันใช้มือถือขณะขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุสูงกว่า    วันที่ : 30/03/2011  

สาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุทางถนนประการหนึ่งคือผู้ขับขี่ถูกทำให้เสียสมาธิไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การอ่านป้ายโฆษณาข้างถนน หรือมองผู้คนที่เดินผ่านไปมา หรือเกิดจากปัจจัยภายในรถ เช่น การ เปลี่ยนสถานีวิทยุ/เปลี่ยนแผ่น CD เพลง และที่สำคัญคือการพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ ปัจจุบันสัดส่วนของผู้ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถในช่วง 5-10 ปีนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในหลายประเทศยังไม่เก็บข้อมูลอุบัติเหตุและความสัมพันธ์กับการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

จากรายงานของ องค์การอนามัยโลกพบว่า ผู้ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า ไม่ว่าจะพูดโทรศัพท์ด้วยการใช้มือถือโทรศัพท์หรือใช้อุปกรณ์ช่วย (hand-free) เนื่องจากการเสียสมาธิ ความสนใจในการขับขี่ และรวมถึงเคลื่อนไหวร่างกายไปทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการขับขี่ และยิ่งไปกว่านั้น การส่งข้อความขณะขับรถส่งผลต่อการขับขี่และเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น หลายประเทศออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

อ่านรายละเอียดรายงานดังกล่าวได้ที่: http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/distracted_drivin g_en.pdf

 

ข่าวอื่นๆ ในหมวด :

หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.