หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)


เตรียมถกวิจัยดีเอ็นเอมนุษย์ ในเวทีชีวจริยธรรมระดับชาติ    วันที่ : 30/10/2007  

ที่มา: โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
:

มสช. – มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติจัดเวทีชีวจริยธรรมระดับชาติ 22 – 23 ธ.ค.นี้ เตรียมถกวิจัยพันธุกรรมในมนุษย์ หลังไทยเดินหน้าศึกษาดีเอ็นเอผู้ประสบภัยสึนามิ หัวหน้าโครงการชีวจริยธรรมฯ ชี้ประโยชน์จากการวิจัยต้องไม่ละเมิดต่อชีวิต

โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) โดยความร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) จะจัดให้มีการประชุมระดับชาติว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 2 เรื่อง “ชีวจริยธรรม : ประเทศไทยบนขบวนเทคโนโลยีในอนาคต” ขึ้นในวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต

หนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือ การเตรียมรับมือกับการวิจัยทางพันธุกรรมในมนุษย์ โดยปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดตั้งศูนย์พันธุกรรมในผู้ที่มีภาวะความเครียดจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ (Tsunami PTSD Genomics Center) ซึ่งเป็นการค้นหาพันธุกรรมของผู้ประสบภัยสึนามิเป็นครั้งแรกในโลก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในเรื่องผลกระทบจากความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ดังกล่าวอย่างรอบด้าน ก่อนที่จะมีโครงการขยายผลไปยังการค้นหาดีเอ็นเอในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้จัดการโครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ เปิดเผยว่า การวิจัยเพื่อค้นหาพันธุกรรมที่รับผิดชอบต่อการป่วยด้วยโรค PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) ซึ่งเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่มักเกิดภายหลังภยันตรายรุนแรง ได้มีผู้ประสบภัยสึนามิและครอบครัวเข้าร่วมงานวิจัยจำนวนหลายพันคน หากงานวิจัยดังกล่าวประสบความสำเร็จ คาดว่าจะได้ชุดทดสอบบุคคลซึ่งมีแนวโน้มทางพันธุกรรมที่จะป่วยด้วยโรค PTSD และเมื่อเกิดวินาศภัยครั้งต่อไป เช่น แผ่นดินไหว น้ำป่าทะลัก หรือเครื่องบินตก ก็สามารถนำชุดทดสอบนี้เข้าไปตรวจผู้ประสบภัยได้ทันที รวมทั้งสามารถให้การรักษาล่วงหน้า หรือดีกว่านั้นคือมีความคาดหวังว่าจะได้ยารักษาโรค PTSDเป็นการเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอมนุษย์มีลักษณะพิเศษบางประการที่นักวิจัยและผู้ถูกวิจัยควรระวัง ตั้งแต่เริ่มทำการวิจัยจนกระทั่งหลังงานวิจัยเสร็จสิ้น เพื่อให้ประโยชน์ที่จะได้รับในตอนท้ายนั้นไม่ก่อผลเสียหายบางประการติดตามมาด้วย

“ประเด็นที่พูดกันมากเกี่ยวกับงานวิจัยดีเอ็นเอ คือความเป็นส่วนตัวและความเป็นเจ้าของ เนื่องจากนักวิจัยกำลังสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทยขึ้นมาจำนวนหนึ่ง คำถามมีว่าการรักษาความลับของฐานข้อมูลนี้เข้มงวดเพียงใด หากบริษัทประกันล่วงรู้ข้อมูลพันธุกรรมของใครบางคนหรือบางครอบครัว จะมีผลกระทบทางลบต่อเจ้าตัวและครอบครัวหรือไม่อย่างไร หากบริษัทใดๆล่วงรู้พันธุกรรมของลูกจ้างว่าจะป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้ในเวลาไม่นานจะยังจ้างงานต่อหรือไม่ หากสาธารณชนล่วงรู้พันธุกรรมของครอบครัวนักการเมืองสักคนหนึ่ง นักการเมืองท่านนั้นจะทำตัวอย่างไร สิ่งเหล่านี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในความเป็นจริงแล้วการล้วงความลับผู้ป่วยในโรงพยาบาลของบ้านเรา ณ ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินกำลัง

“หรือในกรณีของผู้ประสบวินาศภัยรุนแรง หากผู้ถูกวิจัยจะขอถอนตัวจากงานวิจัยในภายหลังจะสามารถทำได้หรือไม่ เพราะขณะยอมเข้าร่วมวิจัยอาจจะเป็นช่วงที่ผู้ป่วยยังไม่หายตระหนกต่อ

เหตุการณ์ ทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยโดยง่าย แต่เมื่อเวลาผ่านไปและหายตื่นตระหนก สามารถชั่งน้ำหนักประโยชน์และความเสี่ยงของตนเองแล้วพบว่าขอถอนตัวดีกว่า นักวิจัยจะถอนชื่อและข้อมูลพันธุกรรมของเขาออกจากระบบได้หรือไม่”

นพ.ประเสริฐกล่าวอีกว่า นอกจากประเด็นในเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล คำถามสำคัญอีกประการคือ หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนไทยทุกคนจะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยราคาแพงเหล่านี้โดยเท่าเทียม ซึ่งข้อมูลในลักษณะนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นทางชีวจริยธรรมที่จำเป็นจะต้องได้รับการถกเถียงหาแนวทางในการดำเนินการควบคุมกำกับ เพื่อให้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยเป็นประโยชน์สูงสุดและไม่ทำร้ายใคร:-

 

ข่าวอื่นๆ ในหมวด :

หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.