หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 
ค้นหา

เว็บไซต์แนะนำ


แผนงานโครงการ

สุขภาวะกับสิทธิและการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ 2550

โครงการจัดทำสื่อเพื่อโครงการนำร่อง

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (Thailand health Promotion Institute)

เครือข่ายวิจัยสุขภาพ

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

ppvoice2012


แก้อุบัติเหตุอย่างยั่งยืน    วันที่ : 30/09/2010  

คอลัมน์: เดินหน้าเลี้ยวซ้าย

โดย          ไฟเหลือง
          failuang@dailynews.co.th

          แนะท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพแก้อุบัติเหตุได้ยั่งยืน ชี้เงื่อนไขสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชน ทำเป็นพันธกิจหลักของท้องถิ่น มีกฎหมาย งบรองรับ


          ในการสัมมนาอุบัติเหตุจราจรภาคอีสานปี 2553 พลังเครือข่ายอีสานสู่ทศวรรษความปลอดภัยบนถนน จัดโดยคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัดภาคอีสาน และศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


          คุณหมออนุชา เศรษฐเสถียร ศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวว่า การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทำได้โดยบรรจุเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยกกรณีศึกษา โครงการท้องถิ่น ชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยจราจรของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งบรรจุภารกิจนี้ให้เป็นพันธกิจของท้องถิ่น มีเทศบัญญัติรองรับ และมีงบประมาณสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2551 ทำให้การรักษาความปลอดภัยทางถนนมีลักษณะยั่งยืน โดยมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในท้องถิ่น มีการหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน และมีกระบวนการแก้ไข ตลอดจนกระบวนการรองรับหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น
          ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ศึกษาพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ในหมู่เยาวชน กล่าวว่า โครงการของเทศบาลคำป่าหลายเป็นความยั่งยืนที่สะท้อนถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชนทั้งยังมีข้อเด่น คือมีผู้นำด้านความปลอดภัยคือนายกเทศมนตรี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ชูประเด็นนโยบายเรื่องความปลอดภัย สานต่อนโยบายอย่างจริงจังในทุกรูปแบบ ทำให้หยั่งรากวัฒนธรรมความปลอดภัย จนกระทั่งมีแผนยุทธศาสตร์มีงบประมาณรองรับ
          ร.ต.ต.ชัยยุทธ ไมล์วิสัย นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย กล่าวว่า โครงการเริ่มจากความต้องการเพื่อสร้างความปลอดภัย ให้กับนักเรียนที่ข้ามถนนเช้า-เย็น และประชาชนทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาเร่งด่วน เนื่องจากเทศบาลตำบลคำป่าหลาย มีทางหลวงหมายเลข 212 ตัดผ่านประมาณ 15 กิโลเมตรรถใช้ความเร็วค่อนข้างสูง มีหมู่บ้านตลอดแนวมีสถานศึกษา 4 แห่ง เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง โดยกิจกรรมนี้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่2551 และในปี 2553 ถึง 54 ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี1,270,000 บาท.-
          

 

 ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ข่าวอื่นๆ ในหมวด :

หน้าแรก   |   รู้จักมสช.   |   ข่าวสาร   |   แผนงานโครงการ   |   สื่อเผยแพร่   |   กระดานถามตอบ   |   ติดต่อ

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, Email :
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.