ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียน(updateวันที่8/มิย./60)

351

Posted by admin | Posted on 13/06/2017

ขณะนี้สามารถเปิดระบบให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมได้แล้ว http://www1.si.mahidol.ac.th/division/conference/conference/sm_index.php?sm_id=443&menu=1&lang=TH หรือต้องการสมัครเป็นกลุ่มกรุณาคลิกแบบฟอร์มลงทะเบียน แล้วส่งมายังอีเมล์ thanomsir@thainhf.org Tel.090 889 7614